Taloa rakentaessa kodin turvallisuusasiat tulee ottaa huomioon jo rakennusvaiheessa ja varmistaa ennen sisäänmuuttoa niiden olevan kunnossa. Lopputarkastus on kunnan rakennusvalvonnan rakennusvalvontaviranomaisen katselmus, jossa tarkastetaan asunnon kunto asumista varten.

Rakennuksen loppukatselmuksesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 153 §). Lopputarkastuksessa on mukana rakennustarkastaja sekä paloviranomainen. Lopputarkastus tehdään vasta, kun koko asunto pihoineen on käyttövalmis. Jos asukkaat haluavat muuttaa asuntoon jo ennen kuin rakennuksen yksiköt ovat valmistuneet, rakennuksessa voidaan tehdä osittainen loppukatselmus (MRL 153 a §) eli käyttöönottotarkastus. Lopputarkastus tehdään tällöin myöhemmin, kun kaikki rakennuksen osat ovat valmiita. Lopputarkastus tulee olla hoidettuna viiden vuoden sisällä rakennusluvan saamisesta.

Käyttöönottotarkastus tai lopputarkastus tehdään turvallisuussyistä

Käyttöönottotarkastus tai lopputarkastus on ennen kaikkea turvallisuuskysymys. Lopputarkastuksessa varmistetaan, että rakennus on asumisturvallinen ja käyttökelpoinen eikä aiheuta terveydelle vaaraa. Tarkastuksessa varmennetaan erityisesti, että rakennus on paloturvallinen, eikä asuminen ole riskialtista esimerkiksi kodinkoneiden vesivahinkojen tai parvekkeen kaiteiden huteran asentamisen myötä.

Käyttöönottotarkastuksessa varmennetaan myös palovaroittimien oikeat paikat ja hätäpoistumistiet. Jokaisessa rakennuksen kerroksessa on oltava yksi palovaroitin jokaista 60 neliömetriä kohti (sisäministeriön asetus 239/2009). Asukkaan kannattaa sarjoittaa palovaroittimet yhteen ja asentaa palovaroitinjärjestelmä, joka välittää tiedon palohälytyksestä päivystävälle hälytyskeskukselle.

Palohälyttimien lisäksi muut paloturvallisuusasiat kannattaa käydä läpi ennen käyttöönottotarkastusta. Jos talossa on useampi kerros, on yläkerrassa oltava hätäpoistumistie, jonne on esteetön pääsy. Jos ikkuna on yli 3,5 metrin korkeudella, on rakennuksessa oltava kiinteät palotikkaat. Sisäportaiden ja parvekekaiteiden on oltava turvalliset, ja saunan kiukaan ja lauteen välissä on oltava turvallinen kaide. Tarkasta, että tulisijat ja savuhormit on suojattu syttyviltä rakennusmateriaaleilta ja pidä huolta, että öljysäiliötila on osastoitu asianmukaisesti muihin tiloihin.

Tarkista, että kosteiden tilojen ja muiden tilojen välillä on tulvakynnys, ja keittiön allaskaappi ja tekniset tilat ovat vesitiiviitä. Varmista, että astianpesukoneen ja kylmälaitteiden alla on turvakaukalot. Tulvakynnykset ja tilojen vesitiiviyden varmennus ehkäisevät vesivaurioita ja kosteusvauroita. Asuntoon voi myös hankkia Verisuren älykkään vuotovahdin, jonka avulla vesivuoto voidaan havaita ajoissa.

LASKE HINTA-ARVIO UUTEEN TALOOSI SOPIVASTA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄSTÄ >

 

Käyttöönottotarkastus: lista tarvittavista dokumenteista

Loppukatselmuksen vaatimukset

Tee rakennusprojektin sulkeva lopputarkastus viimeistään viiden vuoden kuluessa rakennusluvan myöntämisestä. Lopputarkastuksen hinta sisältyy rakennuslupaan. Lopputarkastus (tai loppukatselmus) tilataan kunnalta, ja loppukatselmuksen tilaaminen on rakennuksen omistajan vastuulla. Rakennusvalvontaviranomainen hyväksyy rakennuksen käyttöönotettavaksi käyttöönottotarkastuksessa tai loppukatselmuksessa. Loppukatselmus voidaan tehdä, kun rakennustyö on saatettu loppuun rakennusluvan säännösten ja määräysten mukaisesti ja määrätyt katselmukset, tarkastukset ja toimenpiteet on tehty.

Tarkasta lopputarkastuksessa, että rakennusvalvonnan tarkastusasiakirja on kokonaan täytetty ja tarkastuspöytäkirjat on toimitettu lupa-asiakirjojen joukkoon. Ennen loppukatselmusta sähköurakoitsija on tehnyt tarkastuspöytäkirjan lopputöiden tarkastuksesta, ja kiinteistön vesi- ja viemäristölaitteiston ja ilmanvaihtolaitteiston työnjohtajat ovet pitäneet vesi- ja viemärilaitteiden sekä iv-laitteiden tarkastukset tiloille, jotka ovat valmistuneet käyttöönottokatselmuksen jälkeen.

Loppukatselmuksessa tarkastetaan myös, että julkisivumateriaalit ja väritykset ovat luvan mukaisia ja kattovarustus on valmis ja hormeille pääsee turvallisesti. Lisäksi katselmuksen aikana tarkastetaan, että pihajärjestelyt ovat asemapiirustusten mukaiset, kaiteet ovat turvalliset ja sadevesien ja perustusten kuivatusvesien poisjohtaminen on valmis. Lisäksi, jos on tarvetta, on rakennushankkeeseen ryhtyneen tarjottava ympäristölain mukainen, lainvoimainen lupa sekä muut tarkastukset ja niiden edellyttämät toimenpiteet, jotka olennaisesti vaikuttavat käyttöturvallisuuteen.

Lopputarkastus: lista vaadittavista dokumenteista

Lopputarkastuksen vaatimukset vaihtelevat hieman kunnittain, joten kannattaa aina tarkastaa tarkat määräykset kotikuntasi rakennusvalvontaviranomaisen kanssa.

Loppukatselmuksen yhteydessä on hyvä tehdä myös kattava asunnon turvallisuuskartoitus, jossa asiantuntija käy läpi asunnon turvallisuusriskit ja tekee ehdotukset turvallisempaan ja taloudellisempaan asumiseen. Kartoitus on ilmainen eikä sido sinua mihinkään.

TEE ALUSTAVA KODINTURVAKARTOITUS >