Palohälytin on kodin turvavarusteiden ykkönen. Se on ollut pakollinen jokaisessa kodissa jo lähes 20 vuotta. Kokosimme oppaan erilaisista palohälyttimistä ja niiden toiminnasta.

Palohälytin on ollut kodeissa pakollinen vuodesta 2000 lähtien. Se on halpa henkivakuutus, sillä varoittimia saa kaupasta edullisesti. Mutta millainen palohälytin on sopiva juuri sinun kotiisi?

Palohälytin herättää – saat aikaa pelastautumiseen

Palovaroittimen tärkein tehtävä on ilmoittaa tulipalosta ja herättää nukkuvat. Tulipalon syttyessä on tosi kyseessä, ja hälytin antaa pari–kolme minuuttia aikaa pelastautumiseen. Nämä minuutit voivat olla ratkaisevia.

Ionisoiva palohälytin

Ionisaatioon perustuvan palohälyttimen toiminta perustuu pieneen alfasäteilylähteeseen. Hälyttimessä on säteilylähteen lähellä pieni ilmarako, jossa ilma ionisoituu säteilyn vaikutuksesta ja muuttuu heikosti sähköä johtavaksi. Kun ilmarakoon kulkeutuu savua, savun sisältämät pienhiukkaset sitovat osan ilman ioneista. Tällöin ilmaraossa kulkeva heikko sähkövirta häiriintyy ja palovaroitin laukaisee hälytyksen. Ionisaatioon perustuvan palovaroittimen säteilystä ei tarvitse olla huolissaan, sillä radioaktiivista ainetta on hyvin vähän ja siitä ei ole ihmiselle mitään haittaa.

Optinen palohälytin

Optinen eli fotoelektroninen palovaroitin havaitsee savun ”näkemällä” pienhiukkaset: savu sisältää nokea ja muita pienhiukkasia, ja optinen hälytin havaitsee nämä ilmassa leijuvat partikkelit. Optinen palohälytin voi toimintaperiaatteensa vuoksi reagoida myös muihin ilman epäpuhtauksiin, kuten vesihöyryyn.

Häkävaroitin ja lämpövaroitin

Lisäksi on olemassa hiilimonoksidi- eli häkävaroittimia, yhdistettyjä hiilimonoksidi- ja palovaroittimia ja lämpövaroittimia. Pelkkä häkävaroitin ei korvaa palovaroitinta, mutta voi toimia lisäsuojana. Asunnossa tulee kuitenkin olla myös varsinainen palovaroitin. Myöskään lämpövaroittimella ei voi korvata palovaroitinta. Lämpövaroitin käy paikkoihin, joihin tavallinen palovaroitin ei välttämättä sovi, kuten autotalliin. Se reagoi ilman lämpötilan nousuun ja hälyttää 50–60 asteessa, mutta ei kuitenkaan havaitse savua.

Riittääkö yksi palohälytin?

Palohälyttimiä on oltava vähintään yksi asunnon jokaista alkavaa 60 neliömetriä kohti, ja jokaisen asunnon joka kerroksessa on oltava vähintään yksi toimiva palovaroitin. Välttämättä yksi hälytin ei siis riitä. Hälytysäänen täytyy kuulua joka puolelle asuntoa.

Paristokäyttöinen vai sähkökäyttöinen palohälytin?

Perinteisesti kodeissa on ollut paristokäyttöinen palohälytin. Se on helppo ostaa kaupasta itse ja asentaa paikoilleen ohjeita noudattaen. Uusissa asunnoissa on sähköverkkoon kytketty palohälytin.

Jos sinulla on asunnossasi paristokäyttöinen palohälytin, olet itse vastuussa sen toimintakunnosta. Kun huolehdit tästä velvollisuudestasi, lain ja vakuutusten näkökulmasta voit olla huoletta. Sähköverkkoon kytketyn palohälyttimen kunnossapidosta huolehtii pääsääntöisesti taloyhtiö, mutta asukkaan vastuulla on kuitenkin testata varoitin säännöllisesti.

Vaihtoehto on myös valvottuun hälytysjärjestelmään kytketty palohälytin. Sen kiistaton etu on, että tieto hälytyksestä menee välittömästi hälytyskeskukseen, josta paikalle välitetään viipymättä tarvittava apu. Näin tulipalo havaitaan nopeasti ja apu saadaan paikalle, vaikka ketään ei olisi kotona.

Langaton ja sarjaankytketty palohälytin

Paristokäyttöiset palohälyttimet ovat langattomia. Ne voivat olla myös sarjaankytkettyjä. Se tarkoittaa, että kun yksi hälytin havaitsee savua, kaikki hälyttimet alkavat piipata. Tästä on hyötyä etenkin suurissa asunnoissa sekä asunnoissa, joissa on enemmän kuin yksi kerros.

Eli millaisen palohälyttimen valitsen?

 

Lähteet: SPEK, STUK, Yle